Dozowag-T| Wagi Warszawa, spawanie, gięcie blach - zaslepka informacyjna