Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOZOWAG-T Edward Tomasik z siedzibą w Warszawie przy ul. Salomejskiej 8, numer NIP 5221021291, REGON 010821120 (zwana dalej „Dozowag-T”).
 2. Nasze dane teleadresowe:
  adres e-mail biuro@dozowag.pl lub adres pocztowy P.W. Dozowag-T ul. Salomejska 8 02-283 Warszawa.
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane od Ciebie podczas przygotowywania dla Ciebie oferty, a także później, w związku z jej wykonywaniem.
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług dla Ciebie, w tym:

  a. umożliwienia zlecania usług drogą elektroniczną;

  b. obsługi zapytań ofertowych, które do nas przesyłasz;

  c. wystawiania dokumentacji związanej ze zleconymi nam pracami, w tym też cele podatkowe i rachunkowe;

  d. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  W celach wskazanych poniżej Dozowag-T, którymi są:

  a. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – za pomocą e-maila oraz telefonu;

  b. obsługa Twoich próśb i zaleceń do zamówień;

  c. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;

  d. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;

  e. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w każdym momencie, w taki sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 5. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługi:

  a. imię, nazwisko i/lub informacje o Twojej firmie,

  b. dane adresowe,

  c. adres e-mail i numer telefonu.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest podyktowane Twoją decyzją.

 6. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi księgowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 8. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas współpracy z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń,

  b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  c. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  d. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.